Morbid Obezite Ameliyatı
Op. Dr. Onur Peşluk

 

Sleeve Gastrektomi (tüp mide ameliyatı)

Sleevegastrektomi (tüp mide) obezite cerrahisinde yaygın olarak uygulanan gıda alımını kısıtlayıcı (restriktif)  ameliyatlardandır. Tüp mide ameliyatı olan hastalarda besinlerin emilim problemi olmaz ve dolayısıyla rutin vitamin ve mineral takviyesi gerekmemektedir.

Birçok hastada yeterli bir cerrahi girişim olurken süperobez hastalarda malabsorbtif (emilim bozucu) ameliyatlar öncesi , ameliyatın komplikasyonlarını azaltmak amacıyla birinci basamak ameliyat olarak da uygulanmaktadır. Vücut kitle indeksi 40’ın üzerinde olan hastalar önemli bir tedavi seçeneğidir.

Ameliyatta özetle laparaskopik yöntemle midenin büyük kenarı dikey olarak kesilip çıkartılarak 150-200 cc hacme sahip tüp şeklinde yeni bir mide oluşturulur. Mide hacminin küçültülmesi gıda alımının kısıtlanmasına ve açlık hormonu olarak bilinen ghrelin hormonunun salgılandığı midenin fundus bölümünün çıkartılmasıyla oluşan tokluk hissi de iştah azalmasına yol açarak kilo kaybına katkıda bulunur.

Ameliyatın olası komplikasyonları tüm cerrahi girişimler için de geçerli olan kanama, organ yaralanması, emboli ve anesteziye bağlı komplikasyonlardır. Ameliyata özel komplikasyon ise medenin kesilen ve dikilen hattından olan kaçaklardır. Bazen ikinci bir ameliyat ya da ameliyatsız müdahaleler gerekebilir.Cerrahiye bağlı ölüm riski % 0.2 gibi çok düşük oranlardadır.

Tüp mide ameliyatı sonrası ilk 1-2 yılda fazla kiloların %60-70 kadarı kaybedilir. Sonuçlar birçok çalışmada gastrikbypass’a yakın bulunmuştur. Sadece gıda alımını kısıtlayıcı bir yöntem olduğu için sıvı ve yüksek kalorili beslenenlerde etkisi azalabilir. Uzun dönemde yeniden kilo alma oranı %20, tekrar morbidobez olma oranı ise %2 civarındadır. Bu gibi durumlarda gastrik bypass veya duodenalswich gibi prosedürlere dönüşüm yapılabilir.

 

Mide Balonu

Mide balonu mideye yerleştirildikten sonra serum fizyolojik ile 400-700 cc hacme şişirilen silikon bir balondur. Diyet ve egzersiz lile kilo veremeyenlerde, ameliyat olmak istemeyenlerde ve ameliyat riski yüksek olan hastalarda endoskopik olarak uygulanan geçici bir kilo verme yöntemidir. Mide balonu yerleştirildikten sonra 6 ay – 1 sene arası değişen süreler sonra çıkarılmalıdır. Mide ülseri , geniş mide fıtığı varlığı ve gebelik durumlarında uygulanamaz. Mide bulantısı, ağrı,ülser, mide kanaması, mide delinmesi, barsak tıkanıklığı nadir de olsa görülen komplikasyonlarıdır.

Gastrik Bypass

Hem kısıtlayıcı hem de emilim bozucu ameliyatlardandır.

Roux en Y Gastrik Bypass

Dünyada en sık uygulanan obezite cerrahisi ameliyatlarındandır. Mide yemek borusunun altından 30-50 cc mide kalacak şekilde kesilir. Böylece yemeğin geleceği küçük bir mide poşu ve kullanılmayan büyük bir mide poşu olarak ikiye ayrılır. Daha sonra ince bağırsaklar 40-60 cm’den kesilerek alt ucu küçük mide poşuna bağlanır. Safra ve pankreas salgısının bulunduğu büyük kör mide poşundan gelen üst uç ise yeni küçük mideye bağlanan ince bağırsakların ortalarında bir yere bağlanır. 

Mini Gastrik Bypass

1997 yılında roux en y gastrikbypass’ın bir modifikasyonu olarak tanımlanmıştır. Uygulaması daha basit ve daha kısadır. Önce ince uzun bir mide poşu oluşturulur. Bu poşroux en y gastikbypass’a göre daha büyüktür. Daha sonra ince barsaklar 200. Cm’den ayrılmadan getirilerek bu küçük mide poşuna bağlanır.

Dezavantajları

-          Endoskopik olarak kontrolü yapılamayacak kör bir mide poşu vücutta bırakılır.

-          safra reflüsü (mini gastrikbypass’ta)

-          mide ülseri

-          dumping sendromu: gıdaların ince bağırsaklara hızlı geçişine bağlı bulantı, kusma, tansiyon düşüklüğü ve bayılma gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

-          Elektrolit ve vitamin bozuklukları

 

 

Duodenal Switch

DUODENAL SWITCH (SADI-S)  (Tek anastomozluduodenoilealby-pass + sleevegastrektomi)
Hem kısıtlayıcı hem de emilim bozucu ameliyatlardandır. Morbidobezite cerrahisinde en etkili yöntemlerden biridir. Klasik duodenalswitch ameliyatının basitleştirilmiş halidir. Duodenalswitch ameliyatında safrayı saptırmak için ikinci bir bağlantıya gerek varken SADI-S’te mide tüp haline getirildikten sonra mide çıkışından sonra oniki parmak bağırsağı ayrılır ve ince barsağın son 250 cm’lik kısmı kesilmeden buraya bağlanır. Tek bağlantı yapılması dolayısıyla uygulanması daha basit ve riski daha düşük bir ameliyattır.

Avantajları

-          Mide tüpleştirilerek hem gıda alımı kısıtlanır, hem de ince barsakların son 250 cm’lik kısmı gıda geçişinde kullanıldığından emilim azalır. Böylece daha etkili kilo verilmesi sağlanır.

-          Mide çıkışındaki kapak bozulmadığından mideye safra kaçışı ve buna bağlı mide ülseri olmaz. Bu kapak korunduğundan besinlerin ince bağırsağa geçişine bağlı tansiyon düşüklüğü, kusma ve bayılma gibi bulgularla seyreden Dumping Sendromu görülmez.

-          Bypass ameliyatlarında olduğu gibi endoskopik olarak ulaşılması mümkün olmayan işlevsiz bir mide parçası vücutta bırakılmaz. Bypass ameliyatlarında bırakılan kör mide bölümünde oluşabilecek ülser, kanser gibi durumların tanısı çok zordur.

-          Morbidobezite tedavisi ve şeker hastalığının kontrolünde en etkili yöntemlerden birisidir.

-          Tüp mide ameliyatı sonrası uzun dönemde kilo alanlarda bu ameliyata geçiş son derece basittir.

Dezavantajları

-          Tüm emilim bozucu prosedürlerde olduğu gibi elektrolit ve vitamin eksiklikleri görülebilir.

 

Mide Bandı (kelepçe)

Ayarlanabilir mide bandı gıda alımını kısıtlayıcı (restriktif) ameliyatlardandır. Yemek borusunun hemen altında midenin başlangıcına silikon bant yerleştirilerek küçük bir mide cebi oluşturulur. Açlık hissinin azalmaması en önemli sorunlarından birisidir. Mide bandını kayması, etraf organlara yapışması, mide delinmesine yol açması gibi sorunları nedeniyle terkedilmeye başlanmış bir yöntemdir.

Morbid Obezite Ameliyatı
Op. Dr. Onur Peşluk

Detaylı bilgi için tıklayınız...


morbid obezite cerrahisi

morbid obezite ameliyatı
şişmanlık ameliyatları